Podmínky chytání ryb na rybníku DUBENEC 2020

Cena povolenky: 350,- Kč bez ryby za dobu od 6:00 hodin do 19:00 hodin.

Možnost chytání: sobota, neděle, svátky,

v ostatní dny a časy pouze po dohodě s jednatelem

společnosti a s kolegy uvedenými v kontaktech.

 1. Před zahájením chytání se ohlaste službě, která Vám vystaví "Pověření k lovu ryb na udici na rybníku DUBENEC (dále "Pověření").
 2. Při kontrole se prokažte Pověřením.
 3. K lovu lze použít maximálně 2 udice, každou s jedním návazcem,je zakázáno používat odhozové šňůry,a srkačky.
 4. K lovu lze použít nástrahy rostlinného původu, masné červy, žížaly.
 5. Při manipulaci s rybou používejte podložku pod ryby - možno půjčit u služby.
 6. Ulovená ryba musí být neprodleně a s náležitou opatrností vrácena zpět do vody.
 7. Udržujte čistotu a pořádek!!!
 8. Pálení ohně lze pouze na určeném místě.
 9. Při ukončení lovu nebo platnosti Pověření toto Pověření odevzdejte službě.
 10. Lov sumců je povolen celoročně.
 11. Je možno si domluvit soukromé nebo firemní akce.

Při porušení výše uvedených podmínek bude lov okamžitě ukončen!!!